skip to Main Content
882 788 693 anna@polanowska.com.pl

Odejście od realistycznego – czytelnego – motywu malarskiego na rzecz abstrakcyjnych układów wyrazistych kolorów – malarstwa barwnych płaszczyzn.
To symboliczne i spójne (a zarazem odważne) zestawieni plam barwnych, brył i płaszczyzn rozmieszczonych w układzie geometryczny, w których najważniejszą rolę pełni kontrast oraz wrażeniowość.
Abstrakcja nieprzedstawiająca stanowi wizualny zapis fascynacji światłem, kolorem, kształtem oraz ich wzajemnego przenikania się – w relacji forma-barwa. Kompozycje cechują się tajemniczością, hipnotyzują. Sprawiają, że odbiorca po obejrzeniu prac, zabiera z sobą ich poetykę i bardzo długo w niej pozostaje… To rodzaj psychologicznej gry, prowadzonej z widzem. Moim celem jest zainspirowanie widza, zmotywowanie go do poszukiwań.

ŚWIATŁO II / LIGHT II, 2013, 116 x 66 cm, akryl/płótno
ŚWIATŁO I / LIGHT I, 2010, 120 x 70 cm, akryl/płótno
WIEŻE / TOWERS, 2014, 80 x 80 cm, akryl/płótno
OKNA – ZBLIŻENIE / WINDOWS – A CLOSE-UP, 2014, 80 x 80 cm, akryl/płótno
WIECZÓR / EVENING, 2014, 70 x 100 cm, akryl/płótno
POŁUDNIE / MIDDAY, 2014, 70 x 100 cm, akryl/płótno
PORANEK / MORNING, 2014, 70 x 100 cm, akryl/płótno
ŚWIĄTYNIA ŚWIATŁA / TEMPLE OF LIGHT, 2014, 70 x 120 cm, akryl/płótno
LAS / FOREST, 2014, 50 x 100 cm, akryl/płótno
WIR ŻYCIA / WHIRLPOOL OF LIFE, 2013, 65 x 50 cm, akryl/płótno
OŚWIECENIE / ENLIGHTENMENT, 2014, 60 x 80 cm, akryl/płótno
Back To Top