skip to Main Content
882 788 693 anna@polanowska.com.pl

Corocznie biorę udział w licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą, podczas których szeroka publiczność ma okazję osobiście zapoznać się z moją najnowszą twórczością. Eksponuję zwykle najświeższe moje kolekcje i dzielę się najnowszymi trendami w malarstwie.
Wystawy, a w szczególności wernisaże, są jednocześnie znakomitą okazją do spotkań ze mną jako artystką oraz jako człowiekiem. To okazja do dyskusji o sztuce, o malarstwie, o inspiracjach oraz … o różnorodnych (i kolorowych) aspektach artystycznego świata.

Back To Top