skip to Main Content
882 788 693 anna@polanowska.com.pl

Tytuł wystawy: 5 [FAJF] – pięć lat twórczości
Miejsce: Galeria Rama, MOK, Józefów
Data: czerwiec/lipiec 2017

Wystawa stanowi podróż przez różnorodne koncepcje stylistyczne, motywy, tematy przedstawień i drogi wypowiedzi artystycznej Anny Polanowskiej. Prezentowane prace są efektem poszukiwań coraz bardziej nowatorskich, śmielszych i eksperymentatorskich technik wyrazu oraz form kreacji i interakcji Artystki z odbiorcą.
Zbiór charakteryzuje się różnorodnością stylów i technik malarskich typowych dla poszczególnych okresów twórczych Artystki. Ta kontrastowość podkreśla charakter każdego z zaprezentowanych stylów oraz wzmacnia ich nieprzewidywalność i nowość kreacji.

Back To Top