skip to Main Content
882 788 693 anna@polanowska.com.pl

Tytuł wystawy: KIERUNEK -> BLUES
Miejsce: Galeria Rama oraz wystawa plenerowa, MOK, Józefów
Data: wrzesień 2017

Kurator wystawy: Anna Polanowska

Wystawę stanowią prace malarskie stworzone przez dwunastu artystów należących do Grupy Malarskiej KIERUNEK. KIERUNEK -> BLUES to spotkanie dwunastu odmiennych wrażliwości na muzykę, dwunastu różnych form przeżywania bluesa i emocji jakie budzi. To wreszcie spotkanie dwunastu odmiennych technik, stylów malarskich oraz form wypowiedzi artystycznej. Klamrą łączącą tą różnorodność jest blues i jego doświadczanie.

Prace zaprezentowane przez artystów tworzone były w bezpośredniej synergii z muzyką – w toku słuchania i indywidualnego przeżywania BLUESA. To swoiste wizualizacje muzyki na płótnie.

Zamykamy się – każdy z osobna – w swoich pracowniach, puszczamy w radiu BLUESA i słuchamy. Przeżywamy, odczuwamy. Zatapiamy się w muzykę, zapominając o świecie zewnętrznym. W tym stanie sięgamy po pędzle i malujemy, To co czujemy i jak czujemy (…)

Back To Top