skip to Main Content
882 788 693 anna@polanowska.com.pl

Tytuł wystawy: KIERUNEK -> NIEWIADOMA
Miejsce: Galeria 33, Ostrów wielkopolski
Data: wrzesień 2015

Kurator wystawy: Krzysztof Ryfa

Tytułowy Kierunek -> Niewiadoma to największa tajemnica sztuki i wyzwanie dla artysty. To ciekawość i stopniowe odrywanie jak poszczególne dzieła zostaną odebrane w oczach widzów. Jakie znaczenia zostaną im dopisane. Jakie wzbudzą emocje.

Wystawa zainaugurowała działalność malarskiej grupy KIERUNEK. Grupa artystyczna powstała w 2015 roku. W jej skład wchodzi trzynastu malarzy – absolwentów Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Działalność grupy obejmuje prace twórcze, szerzenie świadomości sztuki, stymulowanie działań oraz organizację twórczych inicjatyw, np. wystaw czy cyklicznych spotkań poświęconych zagadnieniom sztuki – Niedzielne Koktajle Malarskie (których, jestem pomysłodawcą i organizatorem).

Back To Top