skip to Main Content
882 788 693 anna@polanowska.com.pl

IV Międzynarodowy Przegląd Sztuki | Alternatywy 33
Miejsce: Galeria 33, Ostrów Wielkopolski
Data: 2015/2016

138 artystów z 11 krajów, w tym z USA, Kanady, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Hiszpanii, Włoch, Litwy, Białorusi, Ukrainy i Polski.  A wśród nich – trochę na poważnie, trochę prowokacyjnie – także najmłodsza uczestniczka: nasza córeczka, 11 tygodniowa (w chwili malowania swojego pierwszego obrazu na płótnie) Pola Polanowska. Wyjątkowy przykład nieświadomego ekspresjonizmu abstrakcyjnego w najbardziej naturalnym wydaniu (haha)

 (…) wystawa jest prezentacją różnych stylów artystycznych, koncepcji, oraz aktualnego, nieraz odmiennego spojrzenia na to, co dzisiaj sztuką być może (…) [dr Witold Adamczyk]

ALTERNATYWY 33 to przegląd siedmiu dziadzin sztuk plastycznych: malarstwa, rysunku, technik graficznych, fotografii i grafiki komputerowej, rzeźby i ceramiki. To wspaniała i zakrojona na szeroką skalę cykliczna (od 2012 r.) inicjatywa Galerii 33 (Krzysztofa Ryfy) pod patronatem m.in. Miasta Ostrów Wielkopolski.

Kurator wystawy: Krzysztof Ryfa

Back To Top