skip to Main Content
882 788 693 anna@polanowska.com.pl

Tytuł wystawy: KONFRONTACJE II
Miejsce: Konstanciński Dom Kultury, Konstancin-Jeziorna
Data: czerwiec 2016

Kurator wystawy: Paweł Korab Kowalski

Back To Top