skip to Main Content
882 788 693 anna@polanowska.com.pl

Tytuł wystawy: FRAME OF MIND
Miejsce: MAGAN Gallery, London, UK
Data: marzec 2017

Długo przygotowywałam się do tej wystawy – bądź co bądź to Londyn, czyli wymagania dość wysokie. Zdecydowałam się wystawić w Magan Gallery obrazy reprezentatywne dla aktualnego okresu mojej twórczości, czyli kolaże na płótnie.

Back To Top