skip to Main Content
882 788 693 anna@polanowska.com.pl

Tytuł wystawy: SENTYMENTY
Miejsce: Galeria OFF Piotrkowska, Łódź
Data: listopad/grudzień 2015

Patroni: Magazyn Wysocki, OPG Orange Property Group

Wystawa prac 12 artystek Grupy Malarskiej KIERUNEK

Kuratorki wystawy: Agata Oryszyn, Alexit

Back To Top