skip to Main Content
882 788 693 anna@polanowska.com.pl

Tytuł wystawy: Wystawa Jubileuszowa Positive Art
Miejsce: Galeria DAP 2, ul. Mazowiecka, Warszawa
Data: luty 2019

Wystawa z okazji 10-lecia działalności  grupy twórczej POSITIVE ART, składającej się z artystów wszystkich sekcji Związku Polskich Artystów Plastyków, których łączy podobne myślenie o istocie sztuki i kryteriach estetycznych. W wystawie udział wzięło 45 artystów.

Back To Top