skip to Main Content
882 788 693 anna@polanowska.com.pl

Tytuł wystawy: UKŁADY
Miejsce: Winny Przystanek, Warszawa
Data: wrzesień 2016

Na wystawie UKŁADY w Winnym Przystanku zaprezentowałam obrazy powstałe w 2016 i 2015 roku. Eksponowane prace są efektem poszukiwań wspólnego mianownika – UKŁADU – w relacjach formy oraz kolorów. To wystawa o wielowątkach tych układów. W tym m.in. o:

  • układach płaszczyzn i form cząstkowych układających się w spójną i sugestywną całość
  • układach plam barwnych – wzajemnych zależnościach między kolorem i kontrastem świateł oraz cieni czyli o układach mniej dosłownych
  • układach bieli i czerni – nie tylko w sferze plastyki – ale także w ujęciu świateł i mroków duszy człowieka
  • układach między płótnem i przestrzenią w której się znajduje – relacjach dzieła malarskiego i jego otoczenia
  • i wreszcie… układach kontrastów prezentowanych w ramach odmiennych kolekcji.
Back To Top