skip to Main Content
882 788 693 anna@polanowska.com.pl

Tytuł wystawy: DWUGŁOS
Miejsce: Związek Polskich Artystów Plastyków, Okręg Łódzki, Galeria „Na Pietrze”
Data: czerwiec/lipiec 2016

Tytułowy DWUGŁOS odnosi się do dwoistości postrzegania świata. Z jednej strony jest on uproszczony, spokojny i harmonijny – oparty na syntetycznym ujmowaniu form, sprowadzonych do figur geometrycznych (ostrokątów) – to moja kolekcja obrazów geometrycznych. W drugiej odsłonie, świat przedstawiony na płótnie inspirowany jest emocjami, wrażeniowością chwili – to sztuka ekspresyjna, abstrakcyjne układy wyrazistych plam barwnych o zróżnicowanej fakturowości.
Kontrastowość zaprezentowanych stylów malarskich podkreślała charakter każdego z nich i zwracała uwagę na różnorodne wrażenia i odmienne emocje.

Całość wystawy dopełniły obrazy fotograficzne z lat 2012-1016 dr Tomasza Myjaka, które – jak mówi sam autor – (…) są efektem badań przestrzeni pomiędzy malarstwem i mechanicznym zapisem obrazu (…)

Back To Top