skip to Main Content
882 788 693 anna@polanowska.com.pl

ANALIZA DUE DILIGENCE NIERUCHOMOŚCI

KURS ONLINE

24 – 25 czerwca 2021 r. (czwartek, piątek)

Kurs obejmuje dwie sesje szkoleniowe, po 4 godziny każda:

 • 24 czerwca (czwartek) godz. 10:00 – 14:00
 • 25 czerwca (piątek) godz. 10:00 – 14:00

Szkolenie poprowadzi ADAM POLANOWSKI

Ekspert nieruchomości komercyjnych, doświadczony specjalista z zakresu analizy, wyceny, zarządzania, project managementu, doradztwa, due diligence i obrotu nieruchomościami

O Kursie DDN

Bez analizy due diligence (DD) czyli szczegółowej weryfikacji sytuacji nieruchomości nie może obyć się żadna poważniejsza transakcja inwestycyjna. Przykładowo – stan prawny nieruchomości badany jest podczas DD znacznie dokładniej, niż rutynowo czynią to notariusze. Stan prawny to jednak nie wszystko: DD obejmuje zwykle także kwestie techniczne, ekonomiczne, podatkowe, rynkowe; w zasadzie każde źródło potencjalnego ryzyka powinno być objęte dokładnym badaniem.

Podczas szkolenia Adam na podstawie własnych doświadczeń zawodowych wyjaśni zasady, podstawy formalne i typowy przebieg DD, przedstawi i omówi zakres badania DD oraz źródła pozyskiwania informacji w poszczególnych obszarach tematycznych, a także nauczy jak sporządzać raport z badania DD i przedstawiać go Klientowi. Będzie to niesamowicie intensywne osiem godzin, a ściślej: 4 + 4 godziny

Formuła

Zajęcia prowadzone będą w pełni online (LIVE) w niewielkiej grupie, w celu zapewnienia konwersacyjnego charakteru szkolenia, możliwości bieżącej interakcji wszystkich uczestników oraz adiustacji omawianego materiału względem aktualnych potrzeb uczestników. Wszyscy uczestnicy spotkają się (i zobaczą) wirtualnie na platformie na której prowadzone będzie szkolenie, tak aby każdy miał możliwość zadawania pytań trenerowi oraz wzięcia udziału w dyskusji.

Ze względu na kameralny charakter kursu i ograniczoną liczbę uczestników – przy zapisach decyduje kolejność zgłoszeń.

Program / Konspekt Kursu DDN

Zagadnienia ogólne badania due diligence

 • Istota badania due diligence nieruchomości inwestycyjnych. Ujęcie teoretyczne i praktyczne
 • Identyfikacja obszarów, źródeł i kategorii ryzyka w transakcji nieruchomości inwestycyjnej
 • Zagadnienie zapewnienia równego dostępu stron do informacji o nieruchomości i otoczeniu
 • Potrzeba badania due diligence nieruchomości inwestycyjnych, „głębokość” badania DD
 • Badanie due diligence jako element minimalizacji ryzyka stron przy transakcji inwestycyjnej
 • Rodzaje due diligence: ekonomiczne (rynkowe, finansowe, podatkowe), prawne, techniczne, w zakresie ochrony środowiska
 • Obszary badania w ramach podejmowania decyzji inwestorskich i przygotowania do zawarcia transakcji
 • Obszary pozostające poza zakresem typowego badania due diligence i ryzyka z tym związane
 • due diligence prowadzone dla celów Sprzedającego (Vendor due diligence – VDD)

Przeprowadzanie badania due diligence

 • Metodyka przeprowadzania badania due diligence – poziom ogólny
 • Etap tzw. pre due diligence, określanie zakresu, planowanie i przygotowanie przebiegu
 • Etapowanie badania due diligence: Faza I i Faza II. Tzw. deal breaker i deal maker
 • Interesariusze (stakeholders) zaangażowani w badanie due diligence
 • Przygotowanie interesariuszy transakcji do przeprowadzenia due diligence
 • Prowadzenie due diligence a opcje na wyłączność negocjacji
 • Metodyka przeprowadzania badania due diligence – poziom szczegółowy
 • Opracowywanie harmonogramu i budżetu badań due diligence
 • Planowanie i organizacja procesu i przebiegu badania due diligence
 • Pojęcie data roomu i jego organizacja. Przygotowywanie zestawu dokumentów do badania
 • Optymalizacja przebiegu due diligence przy wykorzystaniu wirtualnego data roomu (Virtual Data Room – VDR)

Zagadnienia formalnoprawne badania due diligence

 • Rola listu intencyjnego (letter of intent – LI) przy przystępowaniu do due diligence
 • Konstruowanie umów uprawniających inwestorów do prowadzenia badań due diligence
 • Wyłanianie firm doradczych do sporządzenia badania due diligence
 • Ustalanie wynagrodzenia firmy doradczej za wykonanie due diligence
 • Zawieranie z firmami doradczymi umów o wykonanie due diligence
 • Odpowiedzialność firmy doradczej za prawidłowe przeprowadzenie due diligence
 • Umowy o poufności (non disclosure agreements – NDA) w procesie due diligence

Aspekty szczególne prowadzenia badań due diligence

 • Elementy DD: analiza stanu faktycznego i dokumentowego, kluczowe elementy, ryzyka
 • Żródła i pozyskiwanie danych do poszczególnych rodzajów due diligence
 • Spełnianie przez nieruchomość wymogów wynikających z odpowiednich norm (compliance)
 • Ścieżki i elementy krytyczne podczas prowadzenia poszczególnych rodzajów due diligence
 • Praktyczne aspekty przeprowadzania ekonomicznego due diligence (financial DD)
 • Praktyczne aspekty przeprowadzania prawnego due diligence (legal DD)
 • Praktyczne aspekty przeprowadzania technicznego due diligence (technical DD)
 • Praktyczne aspekty przeprowadzania podatkowego due diligence (tax DD)
 • Praktyczne aspekty przeprowadzania due diligence w zakresie ochrony środowiska (environmental DD)
 • Badanie due diligence a analiza SWOT i inne narzędzia analityczne

Sporządzanie raportu z badania due diligence

 • Redagowanie raportu końcowego i formułowanie wyników badania due diligence
 • Zakres, struktura i objętość raportu końcowego. Terminologia, wyłączenia, zastrzeżenia
 • Formułowanie executive summary z kluczowymi ustaleniami i rekomendacjami
 • exception report jako część składowa raportu pełnego DD i jako samoistny dokument finalny
 • Prezentacja raportu końcowego z badania due diligence kierownictwu i organom kolegialnym zamawiającego

Konsekwencje badania due diligence

 • Wpływ wyników due diligence na przebieg negocjacji pomiędzy sprzedającym i inwestorem
 • Wyniki badania due diligence a formułowanie memorandum of understanding (MoU)
 • Due diligence a studium wykonalności (feasilibility study – FS) projektu inwestycyjnego
 • Wykorzystywanie wyników due diligence przy konstruowaniu umów nabycia nieruchomości
 • Raport due diligence jako dokument istotny podczas organizacji finansowania projektu
 • Wpływ wyników due diligence na działania inwestora po nabyciu nieruchomości

Zagadnienia praktyczne due diligence

 • Przykłady i następstwa błędów popełnionych podczas analizy due diligence
 • Studium przypadku analizy due diligence podczas nabywania nieruchomości inwestycyjnej
 • Podobieństwa i różnice pomiędzy due diligence nieruchomości i przedsiębiorstwa

O Trenerze

adam@polanowski.com.pl

ADAM POLANOWSKI

 • CCIM (Certified Commercial Investment Member)
 • CPM ( Certified Property Manager)
 • Trener i audytor
 • lic. pośrednik w obrocie nieruchomościami (FPPRN)

Rzeczoznawca majątkowy, audytor inwestycyjny. Doradca, analityk i audytor.

Wyróżnia go głównie dywersyfikacja obszarów działania m in. poprzez zawodowe doradztwo, prowadzenie audytów, analiz i studiów wykonalności, a przede wszystkim – wykorzystywanie zaawansowanych, interdyscyplinarnych modeli i metodologii analitycznych.

„Bo nieruchomości to moja pasja” – Adam Polanowski

Do kursu pozostało tylko…

Zapisz się już dziś

Termin szkolenia: 24 i 25 czerwca 2021 r.
CENA: 450 zł. Cena obejmuje VAT.
Cena obejmuje:
Dwie czterogodzinne sesje szkoleniowe
Materiały edukacyjne w wersji elektronicznej
Certyfikat ukończenia kursu online (w wersji elektronicznej)


Dane do przelewu opłaty za zajęcia:

polanowscy.pl spółka z o.o.
ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa
91 1140 1010 0000 3706 9100 1001
mBank Oddział Korporacyjny w Warszawie

Back To Top