skip to Main Content
882 788 693 anna@polanowska.com.pl

ANALIZA I WYCENA PRZEDSIĘWZIĘĆ DEWELOPERSKICH

KURS ONLINE

29 – 30 lipca 2021 r. (czwartek, piątek)

Kurs obejmuje dwie sesje szkoleniowe, po 4 godziny każda:

 • 29 lipca (czwartek) godz. 10:00 – 14:00
 • 30 lipca (piątek) godz. 10:00 – 14:00

Szkolenie poprowadzi ADAM POLANOWSKI

Ekspert nieruchomości komercyjnych, doświadczony specjalista z zakresu analizy, wyceny, zarządzania, project managementu, doradztwa, due diligence i obrotu nieruchomościami

O Kursie APD

Szkolenie przedstawia kluczowe aspekty analizy chłonności oraz optymalnego sposobu użytkowania gruntu, oceny przeznaczenia planistycznego, możliwości inwestycyjnych, badania rynku i analizy konkurencji, przygotowania terenów pod inwestycję włącznie z ewentualną likwidacją istniejących obiektów budowlanych, programowania produktu (mix mieszkań, rozkład pomieszczeń, powierzchnie), budżetowania i wyceny przedsięwzięć deweloperskich na wszystkich etapach inwestycji, prognozowania i oceny tempa sprzedaży / komercjalizacji projektu.

Trafiamy w sedno sprawy!

Formuła

Zajęcia prowadzone będą w pełni online (LIVE) w niewielkiej grupie, w celu zapewnienia konwersacyjnego charakteru szkolenia, możliwości bieżącej interakcji wszystkich uczestników oraz adiustacji omawianego materiału względem aktualnych potrzeb uczestników. Wszyscy uczestnicy spotkają się (i zobaczą) wirtualnie na platformie na której prowadzone będzie szkolenie, tak aby każdy miał możliwość zadawania pytań trenerowi oraz wzięcia udziału w dyskusji.

Ze względu na kameralny charakter kursu i ograniczoną liczbę uczestników – przy zapisach decyduje kolejność zgłoszeń.

Program / Konspekt Kursu APD

 • Wartość rynkowa nieruchomości vs. jej wartość indywidualna (inwestycyjna)
 • Czy operat ma być poprawny formalnie czy ma wskazywać wiarygodną wartość
 • Przesłanki i kwalifikacja sposobu optymalnego użytkowania gruntu (OSU)
 • Podejście porównawcze czy mieszane. Metoda kosztów likwidacji czy tzw. pozostałościówka
 • Ile PUM/PUU można realnie wygenerować na gruncie będącym przedmiotem wyceny
 • Ocena przeznaczenia planistycznego gruntu z punktu widzenia inwestora i wartości
 • Tereny o zróżnicowanym / mieszanym przeznaczeniu
 • Parametrystyka inwestycyjna stosowana w planowaniu przestrzennym
 • Analiza chłonności gruntu. Co to takiego, do czego służy i jak się to liczy
 • Różne kształty działek gruntu i różne typowe sposoby umiejscawiania zabudowy
 • Uzyskiwanie informacji o szczegółach wydanych pozwoleń na budowę oraz warunków zabudowy
 • Nieruchomości porównawcze – brać do porównań niezabudowane czy zabudowane?
 • Praktyczne kryteria parametryczne doboru nieruchomości do porównań cenowych
 • Transakcje przetargowe oraz transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi
 • Zawieranie transakcji w ramach większego pakietu. Średnioważona cena jednostkowa
 • Możliwe przyczyny tzw. odstających cen transakcyjnych terenów inwestycyjnych
 • Wartość pozwolenia na budowę oraz projektu budowlanego jako element ceny
 • Przygotowywanie terenu pod inwestycję deweloperską
 • Uwarunkowania sprzedaży gruntów zabudowanych obiektami do likwidacji
 • Relacje powierzchni zabudowy, pow. użytkowej oraz kubatury do obszaru gruntu
 • Jak ujmować w wycenie zabudowę przeznaczoną do likwidacji – wskazówki
 • Inwentaryzacja techniczna budynków, budowli, infrastruktury, suprastruktury
 • Jak liczyć koszty rozbiórki i utylizacji. Praktyczne rynkowe przeliczniki rozbiórkowe
 • Wykorzystywanie zasad WKI, biuletynów kosztowych WKI i innych normatywów
 • Badania gruntu, sozologia, hydrologia itp. – dlaczego nie można ich bagatelizować
 • Udział kosztów remediacji i rekultywacji gruntu w wartości gruntu i cenie transakcyjnej
 • Jakie cechy i wagi brać pod uwagę przy wycenie terenów inwestycyjnych
 • Najważniejsze założenia operacyjne przy wycenach inwestycyjnych
 • Skala przedsięwzięcia deweloperskiego jako determinant cech cenotwórczych
 • Programowania produktu (mix mieszkań, rozkład pomieszczeń, powierzchnie)
 • Prognozowanie i ocena tempa sprzedaży / komercjalizacji projektu
 • Budżetowania i wycena przedsięwzięć deweloperskich na wszystkich etapach inwestycji
 • Etapowanie inwestycji deweloperskiej i inne aspekty praktyczne realizacji inwestycji
 • Partnerstwa w ramach spółek spv i ich wpływ na wycenę wartości nieruchomości
 • Szybkie kosztorysowanie budownictwa wielorodzinnego oraz wycena gotowych produktów
 • Zagadnienia kosztów i cen garaży podziemnych i naziemnych, hal garażowych naziemnych
 • Obliczanie średnioważonej ceny lokalu, czynszu itp. Czym średnioważyć ceny i czynsze?
 • Wykorzystywanie narzędzi geoinformatycznych w warsztacie rzeczoznawcy / analityka
 • Sprawdzanie, czy oszacowana przez nas wartość ma sens ekonomiczny dla dewelopera
 • Preprodukcja, produkcja. Postprodukcja. Workflow rzeczoznawcy inwestycyjnego

O Trenerze

ADAM POLANOWSKI

 • CCIM (Certified Commercial Investment Member)
 • CPM ( Certified Property Manager)
 • Trener i audytor
 • lic. pośrednik w obrocie nieruchomościami (FPPRN)

Jako praktykujący doradca rynku nieruchomości Adam codziennie obraca się w świecie realnych cen, nierealnych czasem wartości i kosztów wiążących się z budową i posiadaniem nieruchomości. Ukończył ścieżki szkoleniowe prowadzące do uzyskania prestiżowych desygnacji zawodowych CCIM i CPM (Certified Commercial Investment Member, Certified Property Manager). Jest członkiem rzeczywistym i honorowym wielu polskich i zagranicznych organizacji zawodowych.

Adam pracował nad portfoliami nieruchomości takich podmiotów jak PKO Bank Polski, TUiR WARTA, Poczta Polska, PLL LOT. W Poczcie Polskiej współtworzył i uczestniczył we wdrażaniu Nowego Modelu Sprzedaży (NMS) portfela nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Współzarządzał i nadzorował audyty oraz projekty optymalizacji kosztów zarządzania wielu obiektów użyteczności publicznej prowadzące do znacznych oszczędności w obszarze kosztów eksploatacyjnych. Od jakiegoś czasu zaangażowany w rozległe i niezwykle wymagające projekty deweloperskie, obejmujące także całe osiedla mieszkaniowe składające się z budynków o wartości sięgającej ok. 2 miliardów złotych.

Prywatnie mąż swej żony artystki i ojciec pięcioletniej Polki Demolki. Większość dnia spędza dzieląc czas między klawiaturę notebooka, pracę w terenie, spotkania i oczywiście kawę będącą nieodłącznym katalizatorem nowych projektów 🙂

 

adam@polanowski.com.pl

„Bo nieruchomości to moja pasja” – Adam Polanowski

Do kursu pozostało tylko…

Zapisz się już dziś

Termin szkolenia: 29 i 30 lipca 2021 r.
CENA: 450 zł. Cena obejmuje VAT.
Cena obejmuje:
Dwie czterogodzinne sesje szkoleniowe
Materiały edukacyjne w wersji elektronicznej
Certyfikat ukończenia kursu online (w wersji elektronicznej)


Dane do przelewu opłaty za zajęcia:

polanowscy.pl spółka z o.o.
ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa
91 1140 1010 0000 3706 9100 1001
mBank Oddział Korporacyjny w Warszawie

Back To Top