skip to Main Content
882 788 693 anna@polanowska.com.pl

ANALIZA I WYCENA TERENÓW INWESTYCYJNYCH

KURS ONLINE

22 – 23 kwietnia 2021 r. (czwartek, piątek)

Kurs obejmuje dwie sesje szkoleniowe, po 4 godziny każda:

 • 22 kwietnia (czwartek) godz. 10:00 – 14:00
 • 23 kwietnia (piątek) godz. 10:00 – 14:00

Szkolenie poprowadzi ADAM POLANOWSKI

Ekspert nieruchomości komercyjnych, doświadczony specjalista z zakresu analizy, wyceny, zarządzania, project managementu, doradztwa, due diligence i obrotu nieruchomościami.

Doświadczenie Adama obejmuje ponad 1 milion m kw. PUM + PUU, 19 700 mieszkań w 224 budynkach, 141 ha gruntów objętych inwestycjami deweloperskimi. Podczas tych inwestycji Adam uczestniczył m in. w wyborze terenów, analizach i badaniach gruntów, negocjacjach z właścicielami, aktach notarialnych, wypracowywaniu „pomysłu” na nieruchomość, planowaniu i budżetowaniu inwestycji, kosztorysowaniu, wyborach generalnego wykonawcy, wycenach, „zapinaniu” finansowania, realizacji projektu, nabyciach lub sprzedażach projektów będących „w trakcie”, wreszcie w pełnej komercjalizacji przedsięwzięć. W wielu przypadkach Adam towarzyszył projektom inwestycyjnym od samego początku do samego końca.

O Kursie ATI

Kurs obejmuje kluczowe aspekty oceny, analizy wartości, wyboru, zakupu i rozwoju (developmentu) terenów inwestycyjnych. Pozwala poznać i wdrożyć w praktyce optymalne procedury łączenia kapitału z gruntem inwestycyjnym w ramach strategii prowadzącej do jak najkorzystniejszego przekształcenia nieruchomości w tzw. cash. Umiejętności te będą przydatne przede wszystkim dla profesjonalistów świadczących usługi w obszarze terenów inwestycyjnych (doradztwo, wycena, obrót), dla pracowników firm deweloperskich i funduszy inwestycyjnych zajmujących się pozyskiwaniem gruntów, dla osób odpowiedzialnych za wybór terenu dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej, a także dla właścicieli gruntów zainteresowanych maksymalizacją ich potencjału.

Trafiamy w sedno sprawy!

Formuła

Zajęcia prowadzone będą w pełni online (LIVE) w niewielkiej grupie, w celu zapewnienia konwersacyjnego charakteru szkolenia, możliwości bieżącej interakcji wszystkich uczestników oraz adiustacji omawianego materiału względem aktualnych potrzeb uczestników. Wszyscy uczestnicy spotkają się (i zobaczą) wirtualnie na platformie na której prowadzone będzie szkolenie, tak aby każdy miał możliwość zadawania pytań trenerowi oraz wzięcia udziału w dyskusji.

Ze względu na kameralny charakter kursu i ograniczoną liczbę uczestników – przy zapisach decyduje kolejność zgłoszeń.

Program / Konspekt Kursu ATI

Podczas kursu Analiza i wycena terenów inwestycyjnych Adam Polanowski koncentruje się na zagadnieniach związanych z:

 • Wyborem lokalizacji korespondującej z zapotrzebowaniem inwestora lub tzw. pomysłem na nieruchomość.
 • Kompleksową oceną przydatności gruntu dla celów inwestycyjnych.
 • Planowaniem optymalnego lub indywidualnego sposobu zagospodarowania terenu.
 • Analizą wartości terenów postrzeganych w kontekście całokształtu zamierzonego przedsięwzięcia.

Zagadnienia te będą omawiane poprzez analizę rzeczywistych przykładów przy uwzględnieniu trzech różnych punktów widzenia:

 • Dotychczasowego właściciela nieruchomości, dążącego zwykle do maksymalizacji profitów osiąganych z tytułu sprzedaży lub do skrócenia czasu sprzedaży.
 • Potencjalnego nabywcy, zwykle poszukującego jak najlepszej nieruchomości za jak najniższą cenę (o ile to w ogóle możliwe).
 • Profesjonalisty obsługującego transakcję (doradcy transakcyjnego, rzeczoznawcy majątkowego, pośrednika w obrocie nieruchomościami).

W trakcie szkolenia Adam omówi w szczególności tak ważne tematy jak:

 • Czynniki i parametry cenotwórcze terenów inwestycyjnych, znaczenie tzw. atraktorów i repellerów.
 • Źródła i sposoby pozyskiwania danych niezbędnych do badań, analiz i obliczeń.
 • Narzędzia stosowane podczas badań i analiz, w tym narzędzia do analiz geoprzestrzennych.
 • Weryfikacja uwarunkowań planistycznych, tworzenie matrycy parametrów inwestycyjnych.
 • Identyfikacja i weryfikacja liczbowa optymalnego sposobu wykorzystania nieruchomości.
 • Generowanie i dopracowywanie oraz weryfikacja pomysłu na nieruchomość.
 • Analiza chłonności terenu (określanie max. PUM i/lub PUU) w kontekście mpzp i stopy absorpcji.
 • Badanie i analiza otoczenia rynkowego w zakresie samej nieruchomości oraz w zakresie inwestycji.
 • Postępowanie z ewentualną zabudową do likwidacji, rozbiórki, wpływ na wartości i ceny.
 • Łączenie, podziały gruntów, średnioważona cena jednostkowa odniesiona do obszaru gruntu i do PUM.
 • Zmiana przeznaczenia terenu, wyłączanie gruntów z produkcji rolnej i leśnej.
 • Uwzględnianie infrastruktury liniowej, możliwości przyłączeniowe mediów, likwidowanie tzw. kolizji.
 • Zagadnienia dostępu do drogi publicznej oraz możliwości dojazdu dla pojazdów różnego rodzaju.
 • Źródła ryzyka i sposoby jego minimalizacji podczas transakcji inwestycyjnych, badania due diligence.
 • Budżetowanie inwestycji (tzw. proforma), kalkulacja i wykorzystanie wartości inwestycji brutto (GDV).
 • Ujęcie pozostałościowe inwestycji i szacowanie maksymalnej kwoty, za którą opłaca się nabyć grunt.
 • Podejmowanie najkorzystniejszych decyzji inwestycyjnych, ich uzasadnienie liczbowe i prezentacja.

Uwaga: Adam jest doświadczonym ekspertem i trenerem i będzie starał się przedstawiać zagadnienia w możliwie przystępny sposób (także kwestie obliczeniowe, których niektórzy uczestnicy czasem trochę się boją). Poziom tego kursu jest jednak dostosowany dla osób, które mają już za sobą jakieś doświadczenia w zakresie transakcji lub przedsięwzięć inwestycyjnych. Nie jest to więc na pewno kurs dla początkujących.

O Trenerze

ADAM POLANOWSKI

 • CCIM (Certified Commercial Investment Member)
 • CPM ( Certified Property Manager)
 • Trener i audytor
 • lic. pośrednik w obrocie nieruchomościami (FPPRN)

Jako praktykujący doradca rynku nieruchomości Adam codziennie obraca się w świecie realnych cen, nierealnych czasem wartości i kosztów wiążących się z budową i posiadaniem nieruchomości. Ukończył ścieżki szkoleniowe prowadzące do uzyskania prestiżowych desygnacji zawodowych CCIM i CPM (Certified Commercial Investment Member, Certified Property Manager). Jest członkiem rzeczywistym i honorowym wielu polskich i zagranicznych organizacji zawodowych.

Adam pracował nad portfoliami nieruchomości takich podmiotów jak PKO Bank Polski, TUiR WARTA, Poczta Polska, PLL LOT. W Poczcie Polskiej współtworzył i uczestniczył we wdrażaniu Nowego Modelu Sprzedaży (NMS) portfela nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Współzarządzał i nadzorował audyty oraz projekty optymalizacji kosztów zarządzania wielu obiektów użyteczności publicznej prowadzące do znacznych oszczędności w obszarze kosztów eksploatacyjnych. Od jakiegoś czasu zaangażowany w rozległe i niezwykle wymagające projekty deweloperskie, obejmujące także całe osiedla mieszkaniowe składające się z budynków o wartości sięgającej ok. 2 miliardów złotych.

Prywatnie mąż swej żony artystki i ojciec pięcioletniej Polki Demolki. Większość dnia spędza dzieląc czas między klawiaturę notebooka, pracę w terenie, spotkania i oczywiście kawę będącą nieodłącznym katalizatorem nowych projektów 🙂

 

adam@polanowski.com.pl

„Bo nieruchomości to moja pasja” – Adam Polanowski

Do kursu pozostało tylko…

Zapisz się już dziś

Termin szkolenia: 22 i 23 kwietnia 2021 r.
CENA: 450 zł. Cena obejmuje VAT.
Cena obejmuje:
Dwie czterogodzinne sesje szkoleniowe
Materiały edukacyjne w wersji elektronicznej
Certyfikat ukończenia kursu online (w wersji elektronicznej)


Dane do przelewu opłaty za zajęcia:

polanowscy.pl spółka z o.o.
ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa
91 1140 1010 0000 3706 9100 1001
mBank Oddział Korporacyjny w Warszawie

Back To Top