skip to Main Content
882 788 693 anna@polanowska.com.pl

DORADZTWO RYNKU NIERUCHOMOŚCI - Szybki start

KURS ONLINE

13 – 14 maj 2021 r. (czwartek, piątek)

Kurs obejmuje dwie sesje szkoleniowe, po 4 godziny każda:

 • 13 maj (czwartek) godz. 10:00 – 14:00
 • 14 maj (piątek) godz 10:00 – 14:00

Szkolenie poprowadzi ADAM POLANOWSKI

Ekspert nieruchomości komercyjnych, doświadczony specjalista z zakresu analizy, wyceny, zarządzania, project managementu, doradztwa, due diligence i obrotu nieruchomościami

Na szkoleniu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

 • Dlaczego akurat doradztwo?
 • Co takiego właściwie robią konsultanci?
 • Jak mogę przekształcić się z pośrednika czy zarządcy w doradcę?
 • Jaką drogę rozwoju doradczego wybrać?
 • Jak najefektywniej promować swą działalność doradczą?
 • Jak określić problem potencjalnego klienta i przygotować propozycję nie do odrzucenia?
 • Na jakiej zasadzie określać swe wynagrodzenie i jak o nim rozmawiać?
 • Jak formułować bezpieczną dla obu stron umowę o doradztwo i inne dokumenty?
 • Z jakich danych korzystać podczas doradztwa?
 • Jak mówić Klientowi o sprawach niewygodnych?
 • W jaki sposób rozwiązywać problemy Klienta i formułować rekomendacje?

Być może to właśnie te pytania nurtowały Cię już od pewnego czasu.

Trafiamy w sedno sprawy!

O Kursie DRN

Podczas Kursu Adam Polanowski podzieli się z Tobą wieloletnim doświadczeniem doradczym w obszarze rynku nieruchomości, wskaże drogi rozwoju i obszary, których lepiej unikać. Zachęcimy Cię do fascynującej pracy doradcy nieruchomościowego – pracy dającej nie tylko satysfakcję materialną, ale także poczucie uczestnictwa w czymś ważnym i kształtowania gospodarczej rzeczywistości. Wyposażymy Cię w narzędzia i wiedzę, którą będziesz mógł wykorzystać już następnego dnia.

„Każda nieruchomość jest na swój sposób wyjątkowa. Trzeba tylko umiejętnie znaleźć jej potencjał.” – Adam Polanowski

Pomożemy Ci go znaleźć.

Formuła

Zajęcia prowadzone będą w pełni online (LIVE) w niewielkiej grupie, w celu zapewnienia konwersacyjnego charakteru szkolenia, możliwości bieżącej interakcji wszystkich uczestników oraz adiustacji omawianego materiału względem aktualnych potrzeb uczestników. Wszyscy uczestnicy spotkają się (i zobaczą) wirtualnie na platformie na której prowadzone będzie szkolenie, tak aby każdy miał możliwość zadawania pytań trenerowi oraz wzięcia udziału w dyskusji.

Ze względu na kameralny charakter kursu i ograniczoną liczbę uczestników – przy zapisach decyduje kolejność zgłoszeń.

DLA KOGO?

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które posiadają już wiedzę zawodową z zakresu rynku nieruchomości zdobytą zwłaszcza podczas wykonywania zawodów rzeczoznawcy majątkowego, pośrednika w obrocie nieruchomościami, zarządcy nieruchomości, analityka rynku itp.

W JAKIM CELU?

Kurs stanowi doskonałe wprowadzenie do podjęcia działalności doradczej w obszarze rynku nieruchomości. Celem szkolenia jest prezentacja dobrych praktyk rynkowych, wskazanie możliwych dróg i kierunków rozwoju,  oraz ewentualnych zagrożeń których należy uniknąć w tym zawodzie.

Z JAKIM EFEKTEM?

Po ukończeniu kursu uczestnicy zdobędą podstawową wiedzę oraz narzędzia przydatne w pracy doradcy nieruchomości. Nie tylko ułatwią Ci one pracę z Klientem, ale także pozwolą na uzyskanie satysfakcji z wykonywanego zawodu. I to już od następnego dnia po szkoleniu.

Program kursu DRN Szybki start

01
ISTOTA DORADZTWA
02
TWOI KLIENCI
03
UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE
Czym tak naprawdę jest doradztwo i dlaczego dobra rada powinna kosztować. W którym momencie kończy się pośrednictwo czy zarządzanie nieruchomościami, a zaczyna doradztwo? Które doświadczenia i nawyki zawodowe będą Ci potrzebne, a od których najlepiej się odciąć?Komu i w jakich sytuacjach możesz zaproponować usługi doradcze? Typowe obszary doradztwa dla poszczególnych grup klientów. Doradztwo a inne usługi specjalistyczne np. analizy i badania, raporty Due Diligence.Dlaczego warto nie tylko znać rynek nieruchomości, ale także nauczyć się dobrze pisać i liczyć. Tzw. umiejętności twarde i miękkie. Od czego koniecznie zacząć na poziomie „minimum” i w jakich kierunkach się rozwijać.
04
OBSZARY DORADZTWA
05
PODSTAWY FORMALNE
06
USTALENIE WYNAGRODZENIA
Jest ich wiele, np. kupić / sprzedać czy wynająć? Jaki jest tzw. dobry moment na kupno czy sprzedaż? W co najlepiej zainwestować? W jakim miejscu zlokalizować siedzibę firmy? Co wynika z cen sprzedaży w sąsiedztwie? Jak prowadzić negocjacje ceny i innych warunków transakcji? To co ważne (bynajmniej nie ustawa o gospodarce nieruchomościami). Listy intencyjne (LOI), wiążące propozycje ofertowe, deklaracje i umowy o poufności (NDA), umowy consultingowe, umowy konsorcyjne i podzlecanie prac, różne inne dokumenty – dlaczego są potrzebne i jak je formułować?Jak określać na kilka sposobów wynagrodzenie za usługi doradcze i dlaczego wynagrodzenie ustalone na bazie wartości nieruchomości zwykle się nie sprawdza? Planowanie finansowe i zarządzanie kosztami.
07
DORADZTWO JAKO PROCES
08
ETYKA I STANDARDY
09
REKLAMA I MARKETING
Chcesz doradzać innym – najpierw doradź samemu sobie. Opracowywanie misji operacyjnych i biznesplanów. Zarządzanie projektem (PM) i tworzenie dokumentacji procesu. Podczas zajęć zrozumiesz zresztą sam, czemu to takie ważne.Ogólnie przyjęte standardy i normy etyczne działalności doradczej. Dlaczego standardy zawodowe pośredników i zarządców są tylko częściowo użyteczne? Unikanie i rozwiązywanie konfliktów interesów. Tzw. dobre praktyki działania, społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR).Jak skutecznie promować działalność doradczą i wykorzystywać zmienność cyklu koniunkturalnego? Jak sprawić, aby tzw. Public Relations (PR) pracowało dla Ciebie? Studia przypadku (Cases), listy referencyjne.
10
WYNIKI PRACY
11
ZALECENIA WDROŻENIOWE
12
EWALUACJA ZALECEŃ
Jak najlepiej przedstawić klientowi wyniki prac doradczych w zależności od zakresu i przedmiotu prac? Opinia ustna. Ekspertyza pisemna. Raport całościowy z czynności doradczych i ewentualne raporty cząstkowe. Przedstawianie założeń, wyłączenia i zastrzeżenia, klauzule dodatkowe.Przekładanie wniosków z raportu doradczego na zalecenia wdrożeniowe. Ustalanie listy zadań do wykonania, harmonogramu działań, potrzebnych zasobów organizacyjnych, materialnych i osobowych. Pozycja i rola doradcy w fazie wdrożeniowej. Określanie kryteriów / wskaźników trafności zaleceń doradczych, czyli „po owocach ich poznacie”. Uzyskiwanie bieżącego i powdrożeniowego feedbacku od interesariuszy, modyfikowanie i aktualizowanie zaleceń. Finalizacja projektu doradczego i sporządzenie raportu powdrożeniowego.

O Trenerze

ADAM POLANOWSKI

 • CCIM (Certified Commercial Investment Member)
 • CPM ( Certified Property Manager)
 • Trener i audytor
 • lic. pośrednik w obrocie nieruchomościami (FPPRN)

Jako praktykujący doradca rynku nieruchomości Adam codziennie obraca się w świecie realnych cen, nierealnych czasem wartości i kosztów wiążących się z budową i posiadaniem nieruchomości. Ukończył ścieżki szkoleniowe prowadzące do uzyskania prestiżowych desygnacji zawodowych CCIM i CPM (Certified Commercial Investment Member, Certified Property Manager). Jest członkiem rzeczywistym i honorowym wielu polskich i zagranicznych organizacji zawodowych.

Adam pracował nad portfoliami nieruchomości takich podmiotów jak PKO Bank Polski, TUiR WARTA, Poczta Polska, PLL LOT. W Poczcie Polskiej współtworzył i uczestniczył we wdrażaniu Nowego Modelu Sprzedaży (NMS) portfela nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Współzarządzał i nadzorował audyty oraz projekty optymalizacji kosztów zarządzania wielu obiektów użyteczności publicznej prowadzące do znacznych oszczędności w obszarze kosztów eksploatacyjnych. Od jakiegoś czasu zaangażowany w rozległe i niezwykle wymagające projekty deweloperskie, obejmujące także całe osiedla mieszkaniowe składające się z budynków o wartości sięgającej ok. 2 miliardów złotych.

Prywatnie mąż swej żony artystki i ojciec pięcioletniej Polki Demolki. Większość dnia spędza dzieląc czas między klawiaturę notebooka, pracę w terenie, spotkania i oczywiście kawę będącą nieodłącznym katalizatorem nowych projektów 🙂

 

adam@polanowski.com.pl

„Bo nieruchomości to moja pasja” – Adam Polanowski

Do kursu pozostało tylko…

Zapisz się już dziś

Termin szkolenia: 13 i 14 maj 2021 r.
CENA: 450 zł. Cena obejmuje VAT.
Cena obejmuje:
Dwie czterogodzinne sesje szkoleniowe
Materiały edukacyjne w wersji elektronicznej
Certyfikat ukończenia kursu online (w wersji elektronicznej)


Dane do przelewu opłaty za zajęcia:

polanowscy.pl spółka z o.o.
ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa
91 1140 1010 0000 3706 9100 1001
mBank Oddział Korporacyjny w Warszawie

Back To Top